Ангажираността на потребителите е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени хората, занимаващи се с имейл маркетинг. Страхотна привилегия е да се сдобиете с адреса на един потребител, но може да се окаже невъзможно да го накарате да отвори писмото ви.

Целта на тази статия е да разгледа три стъпки за постигане на по-добра ангажираност на потребителите чрез имейл. За да постигнете успех, трябва да изпълните всяка една от стъпките. Ако например темата на имейла не е особено успешна, хората няма да отворят писмото и ангажираността на потребителите ще е нулева. Ето защо статията цели да ви покаже някои отлични теми и текстове на имейли, които да ви послужат като вдъхновение.


1. Използвайте кратко заглавие, за да привлечете внимание


Заглавието е най-важният елемент от имейла. Няма как да накарате човек да прочете писмото ви, ако темата на имейла не привлече вниманието му и не породи у него любопитство. Това, което не трябва да забравяте, е, че темата на мейла и първите няколко думи са изключително важни за привличане на вниманието на потребителя. В следващата точка ще разберете на какво се дължи значимостта на първите няколко думи и как трябва да пишете, за да накарате един човек да продължи да чете.


2. Първите няколко думи са важни за предварителния преглед на писмото


Първият ред от писмото е ключов елемент от посланието на имейла. Той представлява един вид подзаглавие, което съпътства темата, но е различно от нея, и освен това трябва да поражда интерес у потребителя.

Но защо първият ред е чак толкова важен?

Ами защото все повече имейл програми (дори такива за мобилни устройства) включват опция за предварителен преглед на съобщението. И въпреки това много маркетолози не съобразяват текста на писмото с предварителния преглед. Това е възможно най-ужасният първи ред на имейл, който се среща при много от писмата:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите


Ето няколко програми за електронна поща, които предлагат опцията за предварителен преглед на съобщенията:

Gmail:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

OS X Mail:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

iOS:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

"View this email in a browser" не е добър вариант за текст, който да използвате в началото на имейла, защото ще се появи в предварителния преглед, а вие едва ли искате това. Ето няколко примера:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Съдържанието на тези имейли може да е фантастично, но ако хората видят само предварителния преглед, няма да проявят особено желание да отворят писмото.


За да избегнете проблеми с предварителния преглед, трябва да следвате няколко правила. Първото гласи, че "View in your web browser" не бива да фигурира на първия ред от писмото. Вместо това го сложете към края, както в този имейл:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Според второто правило трябва да използвате полето за предварителен преглед на имейла, който съществува като опция при много програми за имейл маркетинг. По този начин ще можете да го настроите, както е показано на снимката:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Ето няколко примера за отличен първи ред:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Ако отворите писмото, ще видите следното:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

За съжаление, WWF са решили да сложат линка за "View this email in your browser" най-отгоре, но въпреки това първият ред излиза при предварителния преглед.

Ето един пример от Wistia:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

В този случай предварителният преглед дава малко повече информация какво съдържа писмото и също така допълва темата.

В самия имейл виждаме следното:


Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Този имейл е много добре замислен по няколко причини. Той съдържа две послания, като и двете са кратки и по същество. В темата е включено име, което е познато на потребителите, защото повечето хора, абонирали се за писма от Wistia, са запознати с Moz (чието предишни име е SEOmoz). Но ако това не ги заинтригува, фразата "Production tips" ще го направи. Като се има предвид, че абонираните потребители най-вероятно се занимават със създаване на видеоклипове, тази фраза определено ще уцели в десетката.

Първият ред е използван като предварителен преглед и ни казва повече за писмото, но едва ли много хора ще го прочетат, защото когато отворят писмото, погледът им пада в средата на имейла, където е видеото, използвано като призив към действие. Освен, че ще обърнат внимание на клипа, хората може да прочетат и текста над него. Призивът към действие е голям, разположен е в средата и фокусът на имейла пада върху него. Ако е насочено към правилната таргет група, писмото със сигурност ще доведе до конверсии.


А ето и малко повече информация как да създавате страхотен текст на имейла.


3. Текстът на имейла и призивът към действие


Очевидно хората са заети и нямат времето (или желанието) да четат всеки имейл, който получават.

Друго очевидно нещо е, че по принцип няма да четат по-дълъг текст, ако съдържанието не ги вълнува особено.

Затова е най-добре да направите услуга както на абонираните потребители, така и на себе си, като създавате кратки послания. Хората не искат да губят от времето си, а дългите имейли не им помагат да постигнат тази цел.

Ето примери за имейли с хубава тема, първи ред и текст на имейла. Първият е от The Sharper Image:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Виждаме, че в началото на писмото The Sharper са използвали текст, с който показват на хората, че трябва да побързат. Но, подобно на WWF, и те са направили грешката да сложат към този текст изречението "Having trouble viewing this email?". То също се показва в предварителния преглед, а би трябвало да е накрая.

Въпреки че темата е малко обща, привлича вниманието на четящия. Човек осъзнава, че няма много време, а от изображението става ясно, че всъщност потребителят разполага само с три дни.

Използван е сравнително кратък текст, който не съдържа излишна информация. Достатъчни са само няколко секунди, за да разберем, че от Sharper Image:


- предлагат продукти за Деня на бащата;
- искат да поръчате почти веднага;
- подбрали са няколко продукта – закачалка за вратовръзки, тример за брада и безжични слушалки за телевизор.

Както казахме, текстът е кратък и по същество. Ако се направят някои малки промени, ще бъде доста ефективен. Но ако Sharper Image изпращат имейли от този тип всеки ден, част от ефективността ще се загуби.

Ето и един пример от Twitter. Навярно повечето хора са получавали подобни имейли:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите


Като цяло предварителният преглед повтаря темата. Получателят знае, че в писмото ще намери предложения за акаунти, подобни на този, който наскоро е последвал. Имейлът има една-единствена цел – да покаже на потребителя примерни акаунти, които да последва. Писмото е кратко, по същество и дава възможност на четящия лесно да предприеме действие.

Ето още един пример от WWF:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

На снимката в началото се вижда красив пейзаж с вятърна турбина във водата. Също както при предишния имейл на WWF, и тук първият ред се показва в предварителния преглед:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Виждаме, че самият имейл съдържа няколко абзаца, но от WWF са оцветили в жълто най-важната информация, като по този начин улесняват читателите. Накрая е зададен въпроса "Do you agree?" и ако потребителите са съгласни с прочетеното и кликнат на "Yes", им се отваря следната страница:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Както може да се очаква, от WWF молят читателите да споделят информацията за кампанията "Seize Your Power", като за тази цел има бутон за споделяне във Facebook:

Ако четящият кликне на "No", от WWF искат да разберат причините за такъв отговор:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

Имейлите на WWF са дълги, но успешно предават посланието и на потребителите им е ясно за какво става въпрос, дори да не прочетат цялото писмо, защото ключовата информация е оцветена.

В пове чето имейли, които човек получава, са използвани няколко призива към действие, но от WWF прилагат различна стратегия и задават въпрос с два възможни отговора – положителен или отрицателен.


С този имейл на WWF не се губи от ангажираността на потребителите, следователно използваният подход може да ви послужи като вдъхновение. Ето и един последен пример:

Как имейл маркетингът помага за по-добра ангажираност на потребителите

В този случай целта е да дадете на получателя на имейла актуална информация за човек, който е последвал в LinkedIn. Целта на подобни имейли от LinkedIn е да поддържат ангажираността на потребителите.

Всеки потребител на Facebook, Twitter и Google+ знае, че тези социални мрежи имат същата практика. Facebook вече изпраща подобни имейли през по-големи интервали от време, освен ако не сте по-неактивен потребител; Twitter изпраща известия, когато някой ви последва или ви изпрати туит; Google+ пък изпраща имейл, когато някой ви последва или сподели нещо с вас. Целта е да се поддържа ангажираността на потребителите с конкретната социална мрежа.


Финални думи


Имейлите си остават един от най-надеждните начини за привличане на нови потребители и за поддържане ангажираността на настоящите, като успехът изисква експерименти и търпение.


«
Powered by Website.bg